ვარსკვლავთ'მრიცხველი.
ვარსკვლავებს სიკვდილი არ შეუძლიათ!
circlebirthday:

Collection of wonders.

We can’t feel ordinary love.