ვარსკვლავთ'მრიცხველი.
ვარსკვლავებს სიკვდილი არ შეუძლიათ!